Výpočtová umelá inteligencia (pôvodne Základy výpočtovej inteligencie)

Aktuality:

Zoznam prednášok:

 1. Úvod do problematiky výpočtovej inteligencie [pdf]

 2. Fuzzy systémy - Základné pojmy [pdf]

 3. Fuzzy systémy - Operácie s FM a štruktúra FR [pdf]

 4. Fuzzy systémy - Inferencia FR a analýza pravidiel [pdf]

 5. Fuzzy systémy - Parametre FR a fuzzy relácie [pdf]

 6. Neurónové siete - Základné pojmy a perceptrón [pdf]

 7. Neurónové siete - MLP, fuzzy preceptrón [pdf]

 8. Neurónové siete - učenie NS [pdf]

 9. Neurónové fuzzy systémy - Porovnanie prostriedkov a formy interakcií FS & NS [pdf]

Študijná literatúra a ďalšie podklady

 1. Učebnica Fuzzy Systems [pdf]

 2. Fuzzy Toolbox v systéme Matlab [pdf]

 3. Fuzzy Toolbox - Užívateľská príručka R2012a [pdf]

 4. Manuálny návrh fuzzy regulátora [pdf] {*}

 5. Príklad manuálneho návrhu fuzzy regulátora pre elektromotor [pdf] {*}

 6. Zadanie návrhu fuzzy regulátora [pdf]

  1. Vzorový príklad zadania návrhu fuzzy regulátora [pdf]

 7. Učebnice Neurónové siete: 1. časť [pdf], 2. časť [pdf], Korekcie a pripomienky [pdf] {*}

 8. Perceptron [link] [link]

 9. Backprop [zip]

 10. Markovovské rozhodovacie procesy a reinforcement learning [pdf] {*}

 11. Ch.T. Lin, C.S.G. Lee: Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems [pdf] {*}

student: ZVS (last edited 2018-01-24 13:51:31 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.