Základy Inteligencie Systémov (ZIS)

OTÁZKY NA SKÚŠKU

otazky_na_skusku.pdf

Termíny skúšok

1.6.2016 o 9:00, Laboratórium LUI - Boženy Nemcovej 3, prineste si: pero, papier, notebook

8.6.2016 o 9:00, Laboratórium LUI - Boženy Nemcovej 3, prineste si: pero, papier, notebook

15.6.2016 o 9:00, Laboratórium LUI - Boženy Nemcovej 3, prineste si: pero, papier, notebook

22.6.2016 o 9:00, Laboratórium LUI - Boženy Nemcovej 3, prineste si: pero, papier, notebook

Prednášky (Utorok 12:30 - 15:00)

1. prednáška (16.2.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=z1ft-3Ur5MI

Úvod do inteligencie systémov a ich modelovania, historické poznámky.pdf

Úvod a motivácia inteligentných systémov.

Čo je to systém?

Čo je to inteligencia stroja?

Čo je to virtualizácia systému, zmiešaná realita a aký je jej význam?

Čo je to informácia a čo je znalosť?

Čo je to umelá inteligencia a aký je jej význam v inteligentných systémoch?

Aké sú aplikačné oblasti Inteligentných systémov?

Realistická inovácia v inteligentných systémoch.

2. prednáška (23.2.2016)

Roboti, Inteligencia a Ľudstvo.pptx Roboti, Inteligencia a Ľudstvo(Prezi).zip

Čo je robot?

Aké typy robotov existujú?

Prečo používať roboty?

Existuje história spoločenských robotov?

Aká je súčasnosť spoločenských robotov?

Ako sa buduje inteligencia robotov?

Budúce projekty v oblasti spoločenských robotov.

Aké problémy očakáva ľudstvo v robotike?

3. prednáška (1.3.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=YgDjzY6TNLQ

Základné_pojmy_inteligencie_systémov.pdf

Definície umelej inteligencie

Klasicka umelá inteligencia

Konečný automat a Turingov stroj

Turingov test, Searlov test Čínskej izby

Čo je to common sense UI, výroková logika?

Čo je to syntax, semantika, semiotika, ontologické systémy?

Výpočtová umelá inteligencia

Matematická funkcia a jej aproximácie resp. extrapolácia v IS

Príznakový priestor v IS.

Čo je to fuzzy množina?

Čo je to neurónova sieť a chybový priestor?

Čo je to inteligentná optimalizácia?

4. prednáška (8.3.2016) && 5. prednáška (15.3.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=olKNaJhunJE

Záznam z prednášky: https://youtu.be/jLxJ3Tx4xN0?t=1

Znalostné_systémy_strojové_učenie_pre_inteligenciu_strojov.pdf

Znalosti a inteligentné systémy postavené na znalostiach

Typy expertných systémov

Základná štruktúra expertného systému

Príklady expertných systémov z praxe

Rozdiel medzi myšlienkovými postupmi dedukciou a indukciou

Všeobecný pohľad na znalostné systémy

Strojové učenie – typy , sub-symbolický a symbolický prístup

Čo je to reprezentatívna množina a ako súvisí s príznakovým priestorom

Globálny pohľad na strojové učenie

6. prednáška (22.3.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=wLoYUMG7khA

neuronove_siete_zaklady.pdf

Biologická inšpirácia

Topológia neurónových sietí

Kontrolované verzus – nekontrolované učenie NS

Príznakový priestor a jeho formy ako vstup do NS

Výstup neurónovej siete a jeho formy

Perceptrón ako jednoduchá neurónová sieť

Metóda spätného šírenia chyby – základný princíp

Univerzálna aproximačná teoréma

Deep Learning ako komplex neurónových podsietí

Aplikačný potenciál neurónových sietí – kedy ich použiť

7. prednáška (29.3.2016)

Dekanske voľno

8. prednáška (5.4.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=LH6Pte5U-mo

Fuzzy_systemy.pdf

Fuzzy množina

Fuzzy Logika

Inferencia

Fuzzy pravidlo ako forma znalostí (aproximátor funkcie)

Fuzzy inferenčný systém

Adaptívny Fuzzy Inferenčný systém

Aplikačný potenciál Fuzzy Systémov - kedy ich použiť

9. prednáška (12.4.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=mowZ5cI903s

ai_cloud.pdf

10. prednáška (19.4.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=CkzvkGOB254

Evolučné_prístupy_v_inteligentnych_systemoch.pdf

Čo je základný princíp evolučných algoritmov ?

Základná bloková schéma evolučného algoritmu.

Aké sú základné pojmy v EA ?

Aké typy Genetických operátorov poznáme ?

Vedeli by sme využiť GA v učení neurónových sietí ?

Aký je vzťah medzi GA a simuláciou kreativity ?

Čo je Genetické Programovanie ? Čo je výsledok GP ?

Čo sú Interaktívne Evolučné výpočty – uveďte príklad

Aplikačný potenciál Evolučných výpočtov

11. prednáška (26.4.2016)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=4oD5w5Ej3Js

pocitacova_prostriedky_a_ich_vplyv_na_inteligentne_systemy.pdf

História počítačov

Cloudové počítanie

Internet Veci a ich dopad na Inteligentne systémy

Virtualizácia a jej význam v DICONOMY

Veľké dáta a ich význam

12. prednáška (3.5.2016)

Cvičenia (Streda, Štvrtok 13:30 - 15:00)

(2. týždeň) Cvičenia v dňoch 24.2 a 25.2 budú v budove UVT č.d. 23, '''prineste si notebooky'''

(3. týždeň) Cvičenia v dňoch 2.3. a 3.3. budú v budove UVT č.d. 23, '''prineste si notebooky'''

(4. týždeň) Cvičenia v dňoch 9.3. a 10.3. budú v PC16 (tam, kde ich máte mať), '''prineste si notebooky'''

(5. týždeň) Cvičenia v dňoch 16.3. a 17.3. budú v PC16 (tam, kde ich máte mať), '''prineste si notebooky'''

(6. týždeň) Cvičenie 23.3. bude v PC16 (tam, kde ho máte mať), '''prineste si notebooky''' cvičenie 24.3. nebude (dekanske voľno)

(7. týždeň) Cvičenia v dňoch 30.3. a 31.3. budú v PC16 (tam, kde ich máte mať), '''prineste si notebooky'''

(8. týždeň) Cvičenie 7.4 bude v PC16 (tam, kde ho máte mať)), '''prineste si notebooky''' cvičenie 6.4. nebude (piatkový rozvrh)

(9. týždeň a 10. týždeň) Cvičenia 13.4 (20.4.) a 14.4. (21.4.)

Každá skupina (max 5 ľudí) si vyberie JEDEN typ z nasledovných dát:

POSTUP:

1. Použitím daných cvičných dát na Microsoft Azure Machine Learning vytvoriť natrénovať 5 rôznych neurónových sietí s minimálnou presnosťou 80% (Accuracy > 0,8).

2. Exportovať natrénovaný model do Web service, ktorý bude mať možnosť vloženia dát (podobných tým, čo sú v cvičných dátach) a možnosť vyhodnotenia vložených dát.

3. Podanie reportu (2 strany A4 + hlavička), ktorý bude obsahovať:

4. Dátum odovzdania je 1.5.2016 23:59

Oznamy

Dňa 2.3. v stredu od 9:10-12:20 bude mať vo Vedeckej kaviarni UVT pozvanú prednášku doc. Ing. František Duchoň, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky (URK), Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na tému servisná robotika. Všetci ste vítaní :)

student: Základy Inteligencie Systémov (ZIS) (last edited 2016-10-25 16:13:02 by MartinaTarhanicova)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.