Pomoc

V prípade nevyriešiteľných problémov pri práci s wiki kontaktujte správcu na <daniel.hladek@tuke.sk>

Ak chcete dostávať oznámenie o každej zmene na niektorej stránke wiki (napr. titulnej stránke) klikneme na "Odoberať". Automaticky nám bude poslaný e-mail pri každej zmene.

Odkazy

student: WikiHelp (last edited 2009-04-29 10:41:20 by DanielHladek)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.