Umelá Inteligencia 2

prednasky zip

otázky na skúšku UI2 2012/2013

otazky na skusku UI2 2011

otazky na skusku 2010

Prednáška: Štvrtok 12:30 - 15:00, prof. Peter Sinčák

Cvičenia: Pondelok 9:10 - 10:40, Daniel Lorenčík

Študijná literatúra, ktorá vám môže pomôcť pri príprave na zápočtovú písomku a skúšku

Applety

Perceptron applety - jeden neuron

Viac neuronove siete

Kohonen applety


Neuronove siete: Dalsie


Fuzzy

Evolucne algoritmy

Java Neural Network Simulator - novy SNNS v jave

student: UmelaInteligencia2 (last edited 2013-05-02 09:06:39 by DanielLorencik)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.