Umelá inteligencia

...

Aktuality:

Info:

Plán prednášok a študijné materiály

Prednášky sa konajú v PC centre, miestnosť PC-6 každú stredu v čase 10:50 - 12:20.

 1. 24.9. Úvod do umelej inteligencie - Dr. Vaščák [pdf]

 2. 1.10. Multiagentové systémy - Dr. Bundzel [pdf]

 3. 8.10. Umelý život - Dr. Bundzel [Priesvitky][Text], viac informácií na http://alife.tuke.sk + (http://www.kevs3d.co.uk/dev/lsystems/)

 4. 15.10. Znalostné systémy - Doc. Machová [ppt]

 5. 22.10. Strojové učenie a jeho aplikácie - Doc. Machová [ppt] + cviko ID3 ( http://www.cse.unsw.edu.au/~cs9417ml/DT1/9417.html ), Q-learning ( http://www2.hawaii.edu/~chenx/ics699rl/grid/gridworld.html ), K-means ( http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/AppletKM.html )

 6. 29.10. Objavovanie znalostí - Prof. Paralič [ prednáška ], [ podklady ]

 7. 5.11. Fuzzy systémy a aplikácie fuzzy systémov - Dr. Vaščák [prednáška], [cvičenie]

 8. 12.11. Prírodne inšpirované prehľadávacie algoritmy - Doc. Mach (podklady)

 9. 19.11. Programovacie jazyky umelej inteligencie - Doc. Mach (podklady)

 10. 26.11. Neurónové siete a ich aplikácie - Prof. Sinčák

 11. 3.12. Interaktívne systémy - Dr. Jakša

 12. 10.12. Umelá inteligencia v robotike - Dr. Vaščák [prednáška]

 13. 17.12. Hybridná výpočtová inteligencia - Dr. Vaščák [prednáška]


Staršie študijné materiály z predošlých rokov

Prednášky a materiály z roku 2011

 1. 20.9. Úvod do umelej inteligencie [ppt] (prednáška odpadla, bude nahradená vrámci cvičení)

 2. 27.9. Úvod do neurovied - Doc. Kopčo (prednáška a demá sú tu: http://pcl.tuke.sk/kopco/w/UI/l2/ )
  Literatúra: Predslov kuRybár, Beňušková a Kvasnička: Kognitívne vedy., kapitola M. Dobeša o Kognitvínej psychológii, Stillings et al.: Cognitive Science: An Introduction kapitola 1 (prípadne aj 2 a 3)

 3. 4.10. Neurónové siete a ich aplikácie- Prof. Sinčák

 4. 11.10. Znalostné systémy - Doc. Machová [ppt]

 5. 18.10. Strojové učenie a jeho aplikácie - Doc. Machová [ppt]

 6. 25.10. Objavovanie znalostí - Doc. Paralič (podklady http://people.tuke.sk/jan.paralic/ui2011.html)

 7. 31.10. v čase cvičení Výpočtová a kognitívna neuroveda - Doc. Kopčo (prednáška a demá sú na: http://pcl.tuke.sk/kopco/w/UI/l7/ ) Literatúra: Dayan and Abbott Theoretical Neuroscience (Preface) Daugman J (2001) "Brain metaphor and brain theory." Chapter 2 in Philosophy and the Neurosciences Guenther FH, et al. (2002) 'Holes' in the Brain Help Us Sort Out Sounds. 143 meeting of the Acoustical Society of America.
  1.11.
  štátny sviatok

 8. 8.11. Evolučné algoritmy - Doc. Mach

 9. 15.11. Programovacie jazyky umelej inteligencie - Doc. Mach

 10. 22.11. Fuzzy systémy a aplikácie fuzzy systémov - Dr. Vaščák [prednáška], [cvičenie]

 11. 29.11. Umelý život - Dr. Bundzel [Slidy][Text], viac informácií na http://alife.tuke.sk

 12. 6.12. Multi-agentové systémy - Dr. Bundzel [ppt]

 13. 13.12. Pozvaná prednáška / uzatváranie známok

[Otázky na písomku - 2011.pdf]

Videoprednášky z roku 2010

Prednášky a materiály z roku 2010

 1. Expertné systémy - Doc. Machová [ppt]

 2. Strojové učenie a jeho aplikácie - Doc. Machová [ppt]

 3. Objavovanie znalostí [pdf] - Doc. Paralič

 4. Neurónové siete a ich aplikácie- Prof. Sinčák

 5. Fuzzy systémy a aplikácie fuzzy systémov - dr. Vaščák (prednáška z 9.11. 2010) [cvicenie-pdf]

 6. Evolučné algoritmy - Doc. Mach [html]

 7. Programovacie jazyky umelej inteligencie - Doc. Mach [html]

student: UmelaInteligencia (last edited 2014-12-16 09:49:21 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.