Používajte rekurziu.

1. Navrhnite predikát pre zistenie počtu prvkov v zozname.

2. Navrhnite predikát na vloženie prvku do zoznamu na zadanú pozíciu.

3. Navrhnite predikát na vloženie čísla do vzostupne usporiadaného zoznamu tak, aby usporiadanie ostalo zachovane.

4. Navrhnite predikát pre rozdelenie zoznamu čísiel do dvoch podzoznamov, pričom prvý bude obsahovať prvky menšie alebo rovné ako určené číslo a druhy prvky väčšie. Zoznam a číslo sú vstupnými argumentmi.

5. Navrhnite predikát pre testovanie výskytu prvku v zozname na ľubovoľnej úrovni vnorenia, pričom určí na ktorej pozícii sa nachádza.

6. Napíšte predikát, ktorá zistí, či počet prvkov v zozname (na najvyššej úrovni) je párny, alebo nepárny.

7. Napíšte predikát, ktorá vráti najmenšie číslo zo zoznamu čísel.

8. Napíšte predikát, ktorá vráti najväčšie číslo zo zoznamu čísel.

9. Napíšte predikát, ktorá zistí, koľkokrát sa daný prvok vyskytuje v zozname.

10. Napíšte predikát, ktorá vráti n-tý prvok v zozname.

11. Napíšte predikát, ktorá vráti počet párnych čísel v zozname.

12. Napíšte predikát, ktorá vráti počet nepárnych čísel v zozname.

13. Napíšte predikát, ktorá vráti predposledný prvok zoznamu.

14. Napíšte predikát, ktorá vráti posledný prvok zoznamu.

student: Pokyny na zadanie v Prologu (last edited 2008-11-10 20:53:44 by ZoltanDurcik)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.