Hybridná výpočtová inteligencia

Pôvodne: Neurónové fuzzy systémy

Aktuality

Základné dokumenty a informácie o predmete

Podklady ku genetickým fuzzy systémom

Kniha: Ch.T. Lin, C.S.G. Lee: Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems {*}

Základné info o predmete

Priesvitky z prednášok

Otázky na skúšku: HVI - otazky na skusku.pdf {*}

Skupina Info - Hybridná výpočtová inteligencia na Facebook-u

Obrázok štruktúry siete FALCON

Zloženie vývojových skupín v roku 2018:

 1. NeuroFuzzy beaches - riadenie mobilného robota

 2. Fuzzystics - diagnostika chorôb

 3. Forex Emotion Adviser - detekcia pozornosti pomocou EEG senzora

====================================== Staršie zdroje ======================================

Zloženie vývojových skupín v roku 2017:

 1. N7 - využitie siete typu FALCON pre navigáciu vozidla v prostredí Unity3D

 2. N42 - klasifikácia

 3. Inverse Pendulum Control - riadenie kyvadla pomocou RBF siete

Zloženie vývojových skupín v roku 2013:

 1. EmotiveMotion Group - využitie neurónových fuzzy systémov pri vyjadrovaní emócií robota Nao pohybom, manager: Alena Vančíková, ďalší členovia: Jakub Hvizdoš, Lýdia Paločková, Libuša Vanická, Alexander Lokaj.

 2. PentaGraphCheck - využitie neurónových fuzzy systémov pri učení robota Nao, manager: Boris Tišťan, ďalší členovia: Matej Gálya, Jan Hronsky, Martin Kolesnac, Mojmir Studenovsky.

 3. NFA 2013 project - využitie neurónových fuzzy systémov pri zhlukovacích a klasifikačných úlohách, manager: Jan Matis, ďalší členovia: Peter Verba, Lukas Marhefka, Jaroslav Ondo, Miroslav Nemergut.

 4. EoN - Exploitation Of Neuro-fuzzy - využitie neurónových fuzzy systémov pri robotickej teleoperácii, manager: Ľubomír Jurčišin, ďalší členovia: Viktor Šoltés, Martin Jurenka, Ľubica Virágová.

 5. MDMKA 2013 - využitie neurónových fuzzy systémov pri analýze a dolovaní dát, manager: Daniel Návesňak, ďalší členovia: Martin Kľučár, Karol Lacko, Miroslav Hudák.

Zloženie vývojových skupín v roku 2012:

 1. neoFuzzici - využitie neurónových fuzzy prístupov v podpore rozhodovania, manager: Jaroslav Vraštiak, ďalší členovia: Michal Puheim, Michal Širochman, Tomáš Sabol.

 2. Ostrostrelci - využitie NFS v delostrelectve, manager: Matej Koutun, ďalší člen: Tomáš Cádrik.

 3. Segmentation fault - obchádzanie prekážok robotom pomocou NFS, manager: Ján Marcin, ďalší členovia: Peter Brudňák, Viktor Goliaš, Roman Michna.

 4. Simulanti - orientácia v priestore pomocou senzorov merajúcich vzdialenosť, manager: Peter Lokša, ďalší členovia: Michal Majerík, Štefan Tomášik.

 5. NAST - stabilita robota NAO, manager: Veronika Szabóová, ďalší členovia: Dominika Fodorová, Radko Sabol, Gergely Magyar.

Zloženie vývojových skupín v roku 2009:

 1. Tematický okruh č. 1 (Nasadzovanie neurónového fuzzy systému v oblasti inteligentných budov), názov VS: CASA, manager: Tomáš Pénzeš: casa@neurofuzzy.com , ďalší členovia: Jaroslav Tomáš, Peter Szabo, Marek Chalabala, Mária Virčíková.

 2. Tematický okruh č. 2 (Aplikácia neurónového fuzzy prístupu v skupinovom riadení mobilných robotov), názov VS: IRE team, manager: Ľuboš Janto: skaredy@gmail.com , ďalší členovia: Peter Bartók, Renáta Zahorčáková, Rastislav Hasiček.

 3. Tematický okruh č. 3 (Využitie neurónových fuzzy prístupov v navigácii v mobilnej robotike), názov VS: NEFRA, manager: Miroslav Venglarčík: mvenglarcik@centrum.sk , ďalší členovia: Peter Leško, František Namešpetra, Štefan Sedlák, Július Pavlovský.

 4. Tematický okruh č. 4 (Využitie neurónových fuzzy prístupov v spracovaní obrazu pre potreby mobilnej robotiky), názov VS: AMBIENT PEOPLE, manager: Vladimir Bakaľár: vladimir.bakalar@gmail.com , ďalší členovia: Anton Andrejčák, Kamil Kochan, Peter Krett.

Zloženie vývojových skupín v roku 2008:

 1. Tematický okruh č. 1 (Využitie fuzzy evolučných princípov v optimalizácii riadiacich procesov), názov VS: WonderFuzzy Team, manager: Martin Repka: repka.mar11@gmail.com , ďalší členovia: Michal Vanický, Martin Tibenský, Marek Balla, Zdenko Tirč.

 2. Tematický okruh č. 2 (Nasadzovanie neurónového fuzzy riadenia do praxe), názov VS: Vision, manager: Stanislava Kellnerová: kellnerova.stanislava@gmail.com , ďalší členovia: Miroslav Rolko, Peter Smolár, Marek Rutrich, Karol Chomjak.

 3. Tematický okruh č. 3 (Nasadzovanie neurónového fuzzy predikčného systému do praxe), názov VS: FPS, manager: Michal Barto: michal.barto@gmail.com , ďalší členovia: Igor Križan, Marek Kica, Ivan Kuriščák, Ľuboš Hládek.

 4. Tematický okruh č. 4 (Aplikácia neurónového fuzzy prístupu v riadení robotov), názov VS: AIT, manager: Michal Styk: smisobb@gmail.com , ďalší členovia: Tomáš Kočiš, Michal Kišeľa, Dušan Holoďák, Ivan Šurin.

 5. Tematický okruh č. 5 (Využitie neurónových fuzzy prístupov v navigácii), názov VS: PAZUCHA, manager: Jozef Peklanský: jozef.peklansky@gmail.com , ďalší členovia: Daniel Husár, Pavol Jurov, Ján Bača.

 6. Tematický okruh č. 6 (Využitie neurónových alebo fuzzy prístupov v data mining-u), názov VS: Netflix Prize Team, manager: Tomáš Drenčák: tomas@drencak.com , ďalší členovia: Stanislav Dvorščák, Martin Krajč, Lukáš Hotáry.

 7. Tematický okruh č. 7 (Využitie neurónových fuzzy prístupov v spracovaní obrazu a signálov), názov VS: s10 team, manager: Martin Martinkovič: manager@s10.sk , ďalší členovia: Peter Korytiak, Marcel Sopko, Stanislav Petrula, Martin Boro.

student: NeuroFuzzy (last edited 2018-06-05 09:45:03 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.