Študentská nástenka

Jozef Brunik Kybernetika CVICENIA

Cviko 2

prezentacia : Alan Turing

Cviko 3

ai - ovladanie hlasom, automaticke odpovedanie, samouciaci system,preklad reciv realnom case

potrebne technologie - 100% pripojenie, miniaturne a vysoko vykonne zariadenie D-me, pokrocily hlasovy syntetizator

problemy - privacy, moznost neporozumenia si (dolezite vyhodnoti ako nedolezite), moznost sledovania kdekolvek a kedykolvek prostrednictvom lokalizacie D-me

Cviko 5

expertny system Aka praca je pre mna?

Cviko 9

simulacia ovladania teploty v "inteligentnom dome"

Vstupy: teplota v miestnosti Tm (velmi nizka, nizka, stredna, velka)

Vystup:teplota sustavy Ts(velmi velka, velka, stredna,nulova)

Baza pravidiel:

AK Tm JE velmi nizka & Tv JE velmi nizka POTOM Ts JE velmi velka

AK Tm JE velmi nizka & Tv JE nizka POTOM Ts JE velmi velka

AK Tm JE velmi nizka & Tv JE stredna POTOM Ts JE velmi velka

AK Tm JE velmi nizka & Tv JE velka POTOM Ts JE velmi velka

AK Tm JE nizka & Tv JE velmi nizka POTOM Ts JE velka

AK Tm JE nizka & Tv JE nizka POTOM Ts JE velka

AK Tm JE nizka & Tv JE stredna POTOM Ts JE velka

AK Tm JE nizka & Tv JE velka POTOM Ts JE velka

AK Tm JE stredna & Tv JE velmi nizka POTOM Ts JE stredna

AK Tm JE stredna & Tv JE nizka POTOM Ts JE stredna

AK Tm JE stredna & Tv JE stredna POTOM Ts JE stredna

AK Tm JE stredna & Tv JE velka POTOM Ts JE nulove

AK Tm JE velka & Tv JE velmi nizka POTOM Ts JE nulove

AK Tm JE velka & Tv JE nizka POTOM Ts JE nulove

AK Tm JE velka & Tv JE stredna POTOM Ts JE nulove

AK Tm JE velka & Tv JE velka POTOM Ts JE nulove

ESEJ

UI v automobilovom priemysle

Jaroslav Tuharsky

[esej]

Expertne systemy:

1. Definícia a historickí predchodcovia

ES je subor počítačových programov a štruktúrovaných údajov, ktoré sú schopné nahradiť činnosť špecialistu v jeho obore, prípadne ho prekonať.

DENDRAL - analyza hmotového spektrografu

MACSYMA - vykonáva symbolické manipulácie

MYCIN - infekčné ochorenia krvi

HERSAY - rieši úlohy (10 r. dieťa), chápe reči (1000 slov)

2. Vlastnosti ES v porovnaní s ľudským riešiteľom

Strojová kompetentnosť je trvalá,ľahko odovzdávateľná, dokumentovateľná, má stabilný výkon,neustálu dostupnosť a nízku cenu (ale drahý vývoj)

3. Miesto človeka v tvorbe a používaní ES

Človek má určité vlastnosti, ktorými ES nedisponuje - tvorivosť,riešiť neočakávané situácie,zdravý rozum,sebareflexia

4. Štruktúra ES

Človek používa: všeobecné znalosti,predmetne znalosti,problémové znalosti,metaznalosti

ES používa:_, predmetné ako všeobercné,problémové,metaznalosti

Podsystém ES:______,BZ,BD,metaznalosti

5. Produkčný systém

http://www.ulozisko.sk/346313/produkcny_system.png

6. Prehľadávanie inferenčnej siete

Neúplný priamy chod - pohyb v IS od necieľového ku koreňovému uzlu, uzly sa neexpandujú

Úplný spätný chod - postup IS od cieľového uzlu k listovým

Úplný priamy chod - postup od listových ku koreňovým uzlom

Neúplný spätný chod - od koreňových k listovým, uzly sa neexpandujú

7. Spracovanie neurčitých znalostí

Neurčitosť v BZ - skúsenosti experta, jeho tušenia,osvedčené postupy

Neurčitosť v BD - neisté odpovede,subjektívnosť,odhady, zašumenie dát

Metódy - Bayesovská metóda,algebraická teória, Dempster-Shafferova metóda,Fuzzy

8. Získavanie znalostí

Nových - klasická cesta, strojové učenie, priamy prenos

Dopĺňanie a modifikácie - klasická cesta

Nevýhody KC - inžinier je laik v oblasti a expert nemá čas, bojí sa o miesto...

9. Aplikačné možnosti ES

MarketMind - finančné operácie v reálnom čase

PROLEX - ochorenia tráviaceho traktu

PROSPECTOR - detekcia ložísk nerastných surovín

student: Nastenka (last edited 2010-12-04 12:30:01 by JozefBrunik)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.