Ján Hraško - NEMENIŤ!!! IBA SI POZRIEŤ.

Fotka vítaná

Študent špecializácie: napr. Umelá inteligencia, Hospodárska informatika a pod.

CV a odborné záujmy: stručný životopis a odborné záujmy

Kontakt:

Zadania:

Záverečné práce:

Námety pre UI: rôzne tipy na zaujímavé stránky ohľadom výskumu a aplikácií umelej inteligencie

Iné: všetko ostatné, čo by mohlo súvisieť s Vašim štúdiom, resp. UI


Pár poznámok pod čiarou:

Rôzne hrúbky čiar - skúste, koľko to dá:

Poznámka v kurzíve: Prípadné zdrojáky pre potreby robota NAO môžete ukladať na stránku Naorobots a tu necháte samotný link.

Môžete použiť aj iné farbičky, ale pozor na čiarky. Tam treba rozdeliť príkaz a rozlišuje to taktiež veľké a malé písmená.

Nepoužívajte grafický editor.

Používajte iba textový editor.

{*}

A niekedy treba dávať aj medzery ako u hviezdičky v tejto tabuľke.

A ešte pár slov ohľadom emoticons. ;)

student: JanHrasko (last edited 2013-02-26 14:49:49 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.