Inteligentné systémy a internet vecí


Aktuality

Študijné materiály a ďalšie informácie

Skupinové zadania - 2018

 1. Zabezpečovací systém domu

 2. Inteligentný skleník

 3. Inteligentná meteorologická stanica

 4. Správca prevádzky internátu

 5. Inteligentný smetný kôš

Skupinové zadania - 2017

 1. Lokalizácia robota a tvorba mapy jeho prostredia

 2. Zber údajov o osvetlení a ich spracovanie

 3. Zber údajov z RFID snímačov a ich spracovanie

 4. Zber údajov z rôznych snímačov a ich spracovanie

Skupinové zadania - 2016

 1. Zabezpečovací systém, viď video

 2. Detekcia pohybu s využitím web kamery, viď video

 3. Zavlažovací systém, viď video

 4. Technológia RFID pre registráciu a správu vstupov, viď video

student: IS&IoT (last edited 2018-04-25 12:05:10 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.