Rozšírený anglický abstrakt pre zborník diplomových prác AI-CIT 2009

Zborník abstraktov diplomových prác AI-CIT, bude vydaný knižne.

Povinne prispieva každý študent

Ako na to:

 1. Prečítame si návod až do konca
 2. Ak nemáme, nainštalujeme TeX, napr. TexLive a editor napr. TeXnic Center

 3. Vytvoríme prázdny adresár a nazveme ho podľa svojho priezviska, napr. novak
 4. Stiahneme šablónu a rozbalíme ju do adresára

 5. Editujeme súbor llncs.tex
 6. Vytvoríme podadresár pre ukladanie obrázkov a nazveme ho priezvisko-img, napr. novak-img
 7. Skompilujeme príkazom pdflatex (opakujeme viac krát pre obnovenie indexov)
 8. Keď je príspevok hotový, zabalíme celý adresár (aj s obrázkami!) a odovzdáme mailom

Rady:

Hlavička musí obsahovať:

 1. Title
 2. Author
 3. Affiliation
 4. Supervisor
 5. Consultant
 6. Keywords
 7. Abstract

Predpísaná štruktúra:

 1. Project definition and task determination
 2. The State of the Art in the Domain
 3. Selected Methods and Approaches
 4. Design and Implementation
 5. Experiments
 6. Contribution to the Results in the Domain
 7. Conclusion
 8. References

Materiály:

student: EnglishFinalThesis (last edited 2010-05-18 08:36:11 by PeterSmolar)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.