Technologická prax

Najbližší termín cvika

UPDATE!!! 18.4.2013

Počas tohto cvika budete prezentovať Vaše úspechy vo firmách, kde ste praxovali. Prezentácie si pripravte na 8-10 minút. Termín odovzdania prác + prezentácií(pdf) je do 17.4.2013 6:00am. S každými troma omeškanými dňami sa Vám budú odpočítavať body

Tí, čo mi ešte neposlali esej a prezentáciu, upravte si ich názvy na

esej_priezvisko.pdf

prezentacia_priezvisko.pdf

Zoznam študentov

Pošlite mi mail s informáciou, kde vás nakoniec vzali.

Meno

Firma

Prezentacia

Esej

Bajnok Ján

Intas s.r.o.

Odovzdana 18

Odovzdana 18

Čertický Martin

Datacomp

Odovzdana 18

Odovzdana

Hreško Ján

ZTS VVU Kosice

Odovzdana

Odovzdana

Hroncová Miroslava

ZTS VVÚ Košice

Odovzdana

Odovzdana

Jerga Filip

Villa Pro

Odovzdana

Odovzdana

Kubus Martin

Villa Pro

Odovzdana

Odovzdana

Marcinov Peter

ZTS VVÚ Košice

Odovzdana

Odovzdana

Mravec Martin

Datacomp

Odovzdana 18

Odovzdana

Onderko Jozef

Concad s.r.o.

Odovzdana 18

Odovzdana 18

Sabol Jakub

RWE

Odovzdana

Odovzdana

Smatana Miroslav

Smart Via s r.o.

Odovzdana

Odovzdana

Šloufová Lenka

AT&T

Odovzdana 18

Šnelcer Jozef

AT&T

Odovzdana 18

Odovzdana 18

Takáč Peter

Clavier

Odovzdana 18

Odovzdana 18

Tušan Jakub

Waleon

Odovzdana

Odovzdana

Vanko Michal

Esolutions s.r.o.

Odovzdana 17

Odovzdana 17

Vyšňovský Martin

TOMARK, s.r.o.

Odovzdana

Odovzdana

Registračný formulár pre prezenčný systém

student: Courses/TechnologickaPrax (last edited 2013-04-18 06:29:25 by MartinaTarhanicova)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.