Symbolická Umelá inteligencia

Podmienky získania zápočtu

Osnova cvičení

Zadania

Znenie zadaní nájdete nižšie. Dátumy odovzdávania sú (zatiaľ) predbežné.

student: Courses/SymbolicAI (last edited 2014-09-22 07:48:12 by DanielLorencik)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.