2012/13

Skupina Info - Aplikácie umelej inteligencie na Facebook-u

Témy skupinových prác:

  1. Tvorba systému na navrhovanie fuzzy regulátora: V C/C++ naprogramovať s určenými modifikáciami softvér (viď FlexControl pod Windows XP) fungujúci pod OS Windows 7. Potreba naštudovať princípy fuzzy regulátora a niektoré operácie s fuzzy množinami. Prvotný návrh predlohy Zoznam položiek menu (5 ľudia)

  2. Tvorba simulátora navigácie: Na základe poskytnutých zdrojákov (viď zdrojáky k FCM) v C/C++ vytvoriť pre edukačné účely softvér s vizualizáciou scény pre navigáciu v prostredí s prekážkami schopný priebežnej zmeny svojho správania na základe zmeny jeho parametrov. Potreba naštudovať problematiku fuzzy kognitívnych máp a knižnice ODE (http://www.ode.org/). Prvotný návrh predlohy (4 ľudia)

  3. Tvorba choreografie tanca robota NAO na motív určenej skladby (konzultantka: Ing. Virčíková): (4 - 5 ľudia)

  4. Fuzzy expertný systém (konzultant Ing. Paľa)


2011/12

Termín prezentácií a turnaja sa presúva na 25.5. Všetko ostatné zostáva (viď Mais).

Pokyny na vypracovanie záverečnej správy.

Skupina na Facebook-u: Info - Aplikácie umelej inteligencie


2010/11

Skupina na Facebook-u: Info - Aplikácie umelej inteligencie


2009/10

Skupina na Facebook-u: Info - Aplikácie umelej inteligencie


2008/09

student: AUI (last edited 2013-07-03 10:35:36 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.