Vitajte na študentskom wiki

{*} Nástenka, kde môžete nechať odkaz alebo oznam.

{*} Rozvrh Vašich vyučujúcich

CIT

Sinčák

Jakša

Lorenčík

Virčíková

Tarhaničová

Paľa

Aktuality {#svk}

Pozorne čítajte návod na vytváranie stránky!!! (nižšie)

Zoznam aktívnych účtov je na Students2012

Minuloročné účty Students2011

Pomoc pri práci s wiki

Kto nemá aktívny účet, znamená to, že má zlé používateľské meno (diakritika, malé/veľké písmená). Prečítajte si inštrukcie a vytvorte si nový účet. Starý bude zmazaný.

Ako si vytvoriť účet:

Pozorne si prečítajte tento návod a návod na používanie wiki. Aby sme mohli editovať študentské wiki, je potrebné si vytvoriť užívateľský účet.

Vaše užívateľské meno je v tvare MenoPriezvisko (bez diakritiky).

 1. Prečítame tento návod až do konca.
 2. Klikneme na UserPreferences.

 3. Zadáme prihlasovacie meno v tvare MenoPriezvisko, napr. JanHrasko - (bez diakritiky, bez medzier, prvé písmená veľké).

 4. Zadáme heslo (obsahuje písmená aj čísla, napr. janko8).
 5. Zadáme svoj platný e-mail.
 6. Pridáme svoje platné prihlasovacie meno na začiatok zoznamu na stránku Students2012. Zoznam je označený "Zatiaľ neaktívne účty".

 7. Počkáme kým nám admin pridelí práva na editovanie wiki (do cca dvoch pracovných dní). V prípade problémov kontaktujte Ing. Daniela Lorenčíka (http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam/).

 8. Vytvoríme domovskú stránku podľa návodu.

Užívateľovi, ktorý nebude mať prihlasovacie meno v správnom formáte alebo neplatný e-mail, alebo sa zistia iné nejasnosti, bude účet bez výstrahy zmazaný.

Vytvorenie domovskej stránky:

Ku každému študentskému účtu patrí domovská stránka, ktorá je prezentáciou daného študenta a podľa ktorej bude hodnotený.

 1. Pridáme svoje platné prihlasovacie meno na začiatok zoznamu na stránku Students2012.

 2. Klikneme na svoje prihlasovacie meno.
 3. Klikneme na "Create new page".
 4. Editujeme našu stránku.
 5. Výsledná stránka je potom prístupná na url v tvare: http://www.student.ui.fei.tuke.sk/JanHrasko

Stránka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktný e-mail,
 • zoznam aktuálnych a minulých projektov a odkazy na nich.

Zásady správania sa na wiki:

 • Editujeme iba na miestach, kde na to máme oprávnenie (všetky zmeny aj ich autor sa zaznamenáva).
 • Svoje stránky udržiavame aktuálne.

student: Student_Homepage (last edited 2019-03-28 07:46:26 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.